Publikace

Extended Working Life Policies

Áine Ní Léime, Jim Ogg, Martina Rašticová, Debra, Clary Krekula, Monika Bédiová, Ignacio Madero-Cabib

Tato kniha s otevřeným přístupem se zabývá současnou debatou o politice prodloužení pracovního života a posuzuje vliv pohlaví a zdraví na zkušenosti starších pracovníků. Spojuje mezinárodní tým vědců a zabývá se otázkami, jako je pohlaví, zdravotní stav a pracovní/profesní charakteristiky, které strukturují schopnosti a výsledky spojené s delší prací. Svazek začíná přehledem empirické a politické literatury; pokračuje diskusí o příslušných teoretických perspektivách; obsahuje oddíl o dostupných údajích a ukazatelích; následuje 25 velmi stručných a jedinečných zpráv o jednotlivých zemích, které zdůrazňují hlavní výsledky výzkumu prodlouženého pracovního života (EWL) a politické trajektorie na národní úrovni. Určuje budoucí směry výzkumu a zabývá se otázkami spojenými s účinnou tvorbou politik. Tento svazek vyplňuje důležitou mezeru ve znalostech o důsledcích EWL a bude neocenitelným zdrojem informací pro výzkumné pracovníky i tvůrce politik.

Amazon

Práce, nebo důchod?: senioři, trh práce a aktivní stárnutí

Martina Rašticová; Monika Bédiová a kol.

Poprvé v lidské historii máme my i naši blízcí reálnou šanci dožít se v přiměřeném zdraví dlouhého života. Obavy z ekonomické zátěže a disharmonie pracovního trhu v souvislosti se stárnutím populace vnímáme jako výzvu, která nás inspiruje k výzkumům, šetřením a podrobným analýzám. Předkládaná monografie hledá odpovědi na otázky spojené s touto fylogeneticky unikátní situací a nabízí možná řešení pro manažery, lídry i tvůrce sociálních politik.