EEA Grant – Human Capital Development

Project Number: EHP-CZ-MOP-3-001

 

Main Goals

The aim of the project is to strengthen the cooperation and partnership between Mendel University in Brno and University in Iceland, esp. in terms of inclusive education, equal treatment and respect to human rights.

This project will help both partner universities in fulfilling their aims regarding diversity, accessibility, equal opportunities for both students as well as teachers.
Both partners, the project promoter: Mendel University in Brno, in part. Faculty of Business and Economics, and the project partner: the University of Iceland, in part. Faculty of Social Work, School of Social Sciences) agreed in cooperating in following project goals and activities:
  • to share knowledge and good practice in the field of inclusive education, equal treatment and respect to human rights
  • to share experience with PhD students in intellectual, research, and communication skills, digital and intergenerational competences necessary for their future professional career
  • to develop further cooperation between both institutions, especially with regard to preparation of future projects and/or publications.

Project Partners:

Mendel University in Brno

Mendel University in Brno (MENDELU) is the oldest independent specialized university in the Czech Republic. It was established as the University of Agriculture in Brno in 1919. MENDELU is one of the Czech leading educational institutions in the sphere of life sciences. The university consists of five faculties – Faculty of Business and Economics, Faculty of AgriSciences, Faculty of Forestry and Wood Technology, Faculty of Horticulture, and Faculty of Regional Development and International Studies. It offers a wide range of study programmes in English in both traditional and modern fields of study. MENDELU provides study programmes in economics, informatics, international studies, agriculture, forestry and wood processing or horticulture. Faculty of Business and Economics (FBE) at Mendel University in Brno was established in 1959 and is the oldest business school in Moravia. It has accreditation for all degree levels Bachelors, Masters and Ph.D. In recent accreditation the school received the highest rating (ranking in group A) as a one of th best schools from a total of 21 business schools in the Czech Republic. FBE is a modern and constantly developing school, which follows trends in education and research. It offers both economic and IT study programs at all three levels of university education in Czech and in English. There are nearly 4,000 applicants on average each year. In 2011-2015 FBE was evaluated as the best business school in Moravia and the 3rd best business school in the Czech Republic. Both in the rankings by Hospodářské noviny, and in the competition “Faculty of the Year”, elected by the students themselves, the FBE ranked 1st place in Moravia in the section of business schools. The research focus of the faculty can be grouped into three basic areas:

  • Socio-economic problems of modern society in the context of regional and national economic policies.
  • Harmonization and coordination of tax systems in the EU.
  • ICT and methods for monitoring and assessment of environmental changes as a tool for the promotion of bio-economic innovation and process control.
Currently, emphasis is put on the interdisciplinary nature of research; therefore, several research
teams linking the various faculty departments’ focus were established. In addition to the process of
education, scientific research is an integral part of activities at the Faculty. In 2007, the Research
Centre was established with aim to support the process of scientific research and the publishing

activities of all academicians and researchers of the faculty.

University of Iceland

The University of Iceland, founded in 1911, is a progressive educational and scientific institution, renowned in the global scientific community for its research. It is a state university, situated in the heart of Reykjavík, the capital of Iceland. A modern, diversified, and rapidly developing institution, the University of Iceland offers opportunities for study and research. The University comprises 5 schools and 26 faculties offering over four hundred different study programmes. The University offers undergraduate and graduate programmes in all major academic disciplines, including doctoral degrees in most fields of study. Each school is governed by a dean as well as a board comprised of the faculty heads. The schools are: School of Social Sciences, School of Education, School of Health Sciences, School of Humanities, and School of Natural Sciences and Engineering. The School of Social Sciences is the largest school at the University of Iceland and offers a multitude of academic programmes in the field of social sciences. The number of students at the School is now around 4,660 students. Topics within the social sciences are dealt with in an imaginative and critical way and active student involvement is required. The Faculties are six: Faculty of Social Work, Faculty of Business Administration, Faculty of Economics, Faculty of Law, Faculty of Political Science and Faculty of Sociology, Anthropology and Folkloristics. The Faculty of Social Work is the only university in Iceland offering education in this field. Along with Social Work the Faculty offers an interdisciplinarey programme in Gerontology, partly in English.

The University has been ranked amongst the 300 best universities (top 2%) since 2011 according to the Times Higher Education World University Rankings. According to general surveys, the University of Iceland is one of the most trusted institutions in Iceland.

Key Participants:

MENDELU – doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Martina Rašticová, Ph.D. (key staff at MENDELU) is an associate professor at Mendel University in Brno, currently serving a vice-dean for internationalisation and leading the Department of Law and Humanity Sciences, she has been working on gender, ageing, and cross-cultural research projects and publishing since 1998. She is the author of the monograph Czech Woman between Profession and Family (2011), editor of the monographs Diversity is Reality (2011), Age management (2013), To work or to be retired? (2018). Her agenda will primarily focus on development of the skills and competences of students involved in the project which will increase their employability on the labour market, she esp. focuses on intergenerational competences and intercultural communication skills. Martina Rašticová as a coordinator is responsible for expert part of the project.

University of Iceland – Sigurveig H. Sigurdardottir

Sigurveig H. Sigurðardóttir, is a Professor in Gerontology at the Faculty of Social Work, University of Iceland. She is the coordinator of the Nordic Master’s programme in Gerontology (NordMaG), which is a cooperation between four Nordic Universities in offering a joint degree in Gerontology. Prior to this, she served as the Head of the Faculty of Social Work.  She also worked as a social worker at the Geriatric department of the University Hospital where she promoted health and well-being of older persons for several years. She also worked as a director of the Red Cross-Reykjavik division before joining the University of Iceland in 2003. Her main research field is care of older people, both formal and informal care. Part of her academic background is family relations and support between generations. 

Professor Sigurveig has been involved in different Nordic and European networks for research on older adults, such as interdisciplinary research projects on social inequalities and ageism and has published several articles and book chapters.  She is delighted to join the EEA project where she will be involved in establishing research cooperation between Mendel University and University of Iceland through student and teachers exchange, and by supporting and tutoring visiting students.

Photos:

Média

Na Islandu odchází starší lidé do důchodu spokojení

Island není jen země vulkánů a ledovců. Země je inspirativní v mnoha směrech, například v politice
zaměstnanosti. Mladí lidé se nebojí mít děti i za studií na univerzitě. Staří naopak chodí do důchodu
spokojení a bez existenčních starostí. Podle výzkumů islandských vědců jsou místní dokonce
s rostoucím věkem šťastnější, což se o Češích ve vyšším věku příliš říci nedá.

Mezi islandským přístupem a Evropou je podle vědců MENDELU, kteří se právě vrátili ze stáže v této
severské zemi, spousta rozdílů. „Islandská míra zaměstnanosti je u mužů mezi 55 až 59 lety zhruba 90
procent, u žen pak asi 80 procent, což je nejvíce mezi evropskými zeměmi. V České republice je to o
několik procentních bodů méně, ale například na Slovensku chodí do práce v této věkové skupině
méně než 70 procent žen. Nejhůře jsou na tom v Řecku, kde je zaměstnanost žen této kategorie nižší
než 40 procent,“ říká Martin Lakomý z Ústavu práva a humanitních věd PEF. Jeho vědeckým tématem
je digitalizace na pracovním trhu, konkrétně pak výzvy, příležitosti a nerovnosti, které se vztahují ke
starším pracovníkům.

Nerovnostmi na pracovním trhu se budou vědci z více než 30 evropských zemí po 4 roky zabývat díky
evropskému projektu, který budou koordinovat. Srovnání se situací na Islandu může podle Lakomého
nabídnout některé nové pohledy.

Měsíční stáž na Islandu má za sebou studentka doktorského studia oboru Ekonomika a management
(PEF) Běla Mikulášková, jejímž tématem je právě odchod do důchodu. Situace v ČR a na Islandu se
podle ní srovnávat prakticky nedá, jak je rozdílná.

Lidé na Islandu mají jen šestihodinovou pracovní dobu, takže mají více času na své koníčky, sport a
zejména své rodiny. Zajímavé je také to, že na rodičovskou zde mohou jít oba partneři s tím, že mohou
mít oba dva kratší pracovní úvazek. Mají tak dost času na společnou výchovu svých potomků. Stát má
také skvěle promyšlenou politiku a zaopatření občanů, kteří by chtěli studovat, a přitom zakládat
rodinu, takže se rodičovství už na VŠ studiích nikdo nebojí,“ uvedla Mikulášková.

Islandská politika je podle ní celkově jiná. Umožňuje mladým lidem vystudovat a přitom mít rodinu.
Lidé pracují do vysokého věku a ve stáří jsou zajištění a zajištěné už mají i děti. „Nejsou tak stresovaní
jako čeští senioři. Celkově je nastavení společnosti a mentalita úplně někde jinde,“ říká mladá
vědkyně. Islandská stáž byla pro ni vůbec první za jejího studia na MENDELU. „Cestuji ráda, ale tady
to bylo skrze školu poprvé, určitě bych to kolegům doporučila,“ uvedla Mikulášková.

Stáž jí pomůže v doktorské práci, která je na téma vliv vybraných faktorů determinujících životní
úroveň lidí v postproduktivním věku. „Budu díky zkušenostem z Islandu formulovat různá doporučení
s cílem, aby lidé ve stáří nebyli v Česku tak stresovaní jako dosud,“ uvedla Mikulášková, kterou na
měsíční stáži doplnila kolegyně Drahomíra Zajíčková z Ústavu práva a humanitních věd PEF
MENDELU, která se zabývá dopadem rodičovství na výsledky na trhu práce a rozdíly v platech mezi
muži a ženami. Právě severské země jsou v tomto směru inspirativní. „U nás jsou platy žen zhruba o
pětinu nižší než mužské,“ upozorňuje Zajíčková.

Podle profesorky Sigurveig H Sigurðardóttir z University of Iceland je situace na trhu práce na Islandu
po pandemii COVID-19 stabilní. „Měli jsme nezaměstnanost po určitou dobu a nyní naopak hledáme
pracovníky. Obáváme se spíše psychologických dopadů pandemie, zejména na rodiče s dětmi,“
uvedla.

Jaké jsou nerovnosti na evropském pracovním trhu? Na Islandu odchází lidé do důchodu spokojení

Island není jen země vulkánů a ledovců. Země je inspirativní v mnoha směrech, například v politice zaměstnanosti. Mladí lidé se nebojí mít děti i za studií na univerzitě. Úhrnná plodnost se přitom dlouhodobě drží kolem dvou dětí na ženu, což je v Evropě výjimečné a toto číslo výrazně nezvyšují migranti, jako třeba ve Francii. Starší lidé naopak chodí do důchodu spokojení a bez existenčních starostí. Podle výzkumů islandských vědců jsou místní dokonce s rostoucím věkem šťastnější, což se o Češích ve vyšším věku říci nedá.

Nerovnostmi na pracovním trhu se budou vědci z více než třiceti evropských zemí po čtyři roky zabývat díky evropskému projektu, který bude koordinovat brněnská Mendelova univerzita. Srovnání se situací na Islandu může podle Martina Lakomého z Ústavu práva a humanitních věd PEF nabídnout některé nové pohledy a spravedlivější podmínky na trhu práce. Tým brněnských vědců chce například experimentálně ověřovat, jak změna věku nebo pohlaví v jinak identickém životopisu mění průběh náboru zaměstnanců, což velmi podobně zkoumali vědci ze Švédska a právě Islandu.

Mezi islandským přístupem a zbytkem Evropy je podle vědců MENDELU, kteří působili na stáži právě v této severské zemi, spousta rozdílů. „Islandská míra zaměstnanosti je u mužů mezi 55 až 59 lety zhruba 90 procent, u žen pak asi 80 procent, což je nejvíce mezi evropskými zeměmi. V České republice je to o několik procentních bodů méně, ale například na Slovensku chodí do práce v této věkové skupině méně než 70 procent žen. Nejhůře jsou na tom v Řecku, kde je zaměstnanost žen této kategorie nižší než 40 procent,“ říká Lakomý. Jeho vědeckým tématem je digitalizace na pracovním trhu, konkrétně pak výzvy, příležitosti a nerovnosti, které se vztahují ke starším pracovníkům.

Měsíční stáž na Islandu má za sebou studentka doktorského studia oboru Ekonomika a management (PEF) Běla Mikulášková, jejímž tématem je právě odchod do důchodu. Situace v ČR a na Islandu se podle ní srovnávat prakticky nedá, jak je rozdílná. „Lidé na Islandu mají jen šestihodinovou pracovní dobu, takže mají více času na své koníčky, sport a zejména své rodiny. Zajímavé je také to, že na rodičovskou zde mohou jít oba partneři s tím, že mohou mít oba dva kratší pracovní úvazek. Mají tak dost času na společnou výchovu svých potomků. Stát má také skvěle promyšlenou politiku a zaopatření občanů, kteří by chtěli studovat, a přitom zakládat rodinu, takže se rodičovství už na VŠ studiích nikdo nebojí,“ uvedla Mikulášková.

Islandská politika je podle ní celkově jiná. Umožňuje mladým lidem vystudovat a přitom mít rodinu. Lidé pracují do vysokého věku a ve stáří jsou zajištění a zajištěné už mají i děti. „Nejsou tak stresovaní jako čeští senioři. Celkově je nastavení společnosti a mentalita úplně někde jinde,“ říká mladá vědkyně. Islandská stáž byla pro ni vůbec první za jejího studia na MENDELU. „Cestuji ráda, ale tady to bylo skrze školu poprvé, určitě bych to kolegům doporučila,“ uvedla Mikulášková.

Stáž jí pomůže v doktorské práci, která je na téma vliv vybraných faktorů determinujících životní úroveň lidí v postproduktivním věku. „Budu díky zkušenostem z Islandu formulovat různá doporučení s cílem, aby lidé ve stáří nebyli v Česku tak stresovaní jako dosud,“ uvedla Mikulášková, kterou na měsíční stáži doplnila kolegyně Drahomíra Zajíčková z Ústavu práva a humanitních věd PEF MENDELU, která se zabývá dopadem rodičovství na výsledky na trhu práce a rozdíly v platech mezi muži a ženami. Právě severské země jsou v tomto směru inspirativní. „U nás jsou platy žen zhruba o pětinu nižší než mužské,“ upozorňuje Zajíčková.

Podle profesorky Sigurveig H Sigurðardóttir z University of Iceland je situace na trhu práce na Islandu po pandemii COVID-19 stabilní. „Měli jsme nezaměstnanost po určitou dobu a nyní naopak hledáme pracovníky. Obáváme se spíše psychologických dopadů pandemie, zejména na rodiče s dětmi,“ uvedla.